Mottó

Bemutatkozás

 Társasházi lakás tulajdonosaként 1989-ben azzal a problémával szembesültem, hogy csak napirendi pontokat tartalmazó közgyűlési meghívó alapján hogyan lehet megalapozottan dönteni, a társasház működésének biztonsága milyen módon teremthető meg. Ez a többi tulajdonostárs által is felismert probléma elvezetett oda, hogy ... TOVÁBB

Címlap

A társasházi tanácsadás honlap célja a társasház működésével kapcsolatos, magas szinvonalú ismeretek (szakmai tudástár) korszerű módon történő közzétele.

A szakmai megalapozottság alátámasztására  közzétesszük a Társasházi kiskönyvtár sorozatban megjelent könyveket, amelyekből érzékelhető, hogy a társasházi működés megszervezése tudatosságot, megfelelő felkészültséget és tapasztalatokat igényel (a baloldali képekre kattintva lehet olvasni).

Álláspontunk eredendően az, hogy a társasház is ugyanolyan szervezetnek minősül, mint bármely más és alkalmazható (alkalmazni kell) minden olyan fogalmi kategóriát és módszertant, mely más típusú szervezetekre is általában érvényesek. Ezért alapvetően a szakterületünk a

TÁRSASHÁZ MŰKÖDÉSE ÉS SZERVEZETE,

vagyis erről az oldalról közelítjük a kérdéseket.
Ugyanakkor hiánypótló, kiegészítő szerepet is szánunk a honlapnak és társasházi tanácsadói tevékenységünknek, mivel más társasházakkal foglalkozó szervezetek, egyesületek, közös képviselők – társasházkezelők, honlapok helyzetüknek, funkciójuknak megfelelő mértékben és mélységben másképp „tárgyalják” a kérdéseket, foglalkoznak a felmerülő problémákkal. Tehát nem versenytársnak tekintjük magunkat, hanem inkább partnernek.

Honlapunkon kiemelten szerepel az

ELŐBB AZT KELL TUDNUNK, HOGY MIT NEM ISMERÜNK

mottó.                                                                                                                                    Tulajdonképpen munkánknak ez az egyik alapelve, hiszen részletesen mindent senki nem tudhat, különösen nem a társasházakban élők, de a közös képviselők sem.

A társasház működtetése különböző mélységű, de szerteágazó tudást igényel, ezért alapkövetelmény, hogy előbb azt tudjuk: milyen ismeretek szükségesek ehhez. Honlapunknak és tevékenységünknek célkitűzése tehát, hogy erre felhívjuk a figyelmet, és közre adjuk a tapasztalatok alapján minimálisan szükséges információkat, lehetővé tegyük a mélyebb, a problémák megoldását biztosító dokumentációkhoz való hozzájutást.

A több mint 20 éves tapasztalat birtokában, a felmerülő működési kérdések folyamatos és szisztematikus feldolgozásával, rendszerbe foglalásával magas színvonalú társasházkezelési modell ismerhető meg:

VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER - VTR

A honlap tartalmát, szerkezetét és társasházi tanácsadói tevékenységünket a fenti célkitűzések szolgálatába állítjuk.

 

A jogszabályi rendelkezéseket, a szabályzatok előírásait megfelelő módon tudni kell jól alkalmazni. Ezt  a célt szolgálják a kidolgozott

KÉZIKÖNYVEK - Kiadványok - Dokumentumtár - Minták

Nem elég tehát "elméletileg" meghatározni valamit, azt tudni kell megfelelően alkalmazni, vagyis a „puding próbája, ha megeszik”.

Az alkalmazásra javasolt  KÉZIKÖNYVEK -kiadványok - minták - dokumentumok kidolgozásával és az igénylők részére való bocsátásával követjük a „franchise” hálózatokra jellemző alapgondolatot:

  • Sokkal olcsóbb és hatékonyabb az, ha az egyszer kigondolt (megtervezett), kipróbált rendszert többször alkalmazzák, mintha sokszor tervezik meg, és csak egyszer vezetik be.
  • A közös képviselők a napi operatív feladatokra koncentrálhatnak, mert rendelkezésükre áll a munkájukat alapvetően segítő társasházkezelési rendszer. 

A jogszabályi előírások alkalmazhatóságát is jól érzékeltetik a kidolgozott dokumentumok, a jogszabályok módosítási kezdeményezésénél ezt is figyelembe vehetjük, mint egyfajta hatásvizsgálatot.

A társasházi működés tematikusan szerkesztett információit, dokumentumait tartalmazzák a KÉZIKÖNYVEK, melyek a társasházi kiskönyvtár sorozat folytatásai, internetes formában. Ezek a kiadványok továbbképzést is szolgálnak.

A társasházi tanácsadásért hozzánk forduló tulajdonostól szinte minden alkalommal megkérdezem, hogy a felvetett problémájával, kérdésével kapcsolatosan mit tartalmaz a szervezeti – működési szabályzat,

SZMSZ

egyáltalán van-e a társasháznak elfogadott SZMSZ-e.

A válaszok jellemzően: nem tudom.

A felvetett probléma részleteire, a megoldást befolyásoló tényezőkre is rákérdezek, melyekre jellemzően bizonytalan válaszokat kapok.

Hasonlóak a tapasztalataim a közös képviselőkkel kapcsolatban is, amikor például arra keresnek választ, hogy egy felmerült problémát milyen módon tudna jog és szabályzatszerűen megoldani. Tekintettel arra, hogy egy jó SZMSZ a társasházi működés megszervezésének elengedhetetlen feltétele és alapja, ezért az ezzel a kérdéssel való foglalkozást indokoltnak tartottuk külön is kiemelni, beleértve a társasházi SZMSZ "minták", illetve tartalmuk közzétételét is.

Az SZMSZ komplex szabályzat, mely tartalmazza a szabályozás rendjét is, így a belső szabályzatok készítésére vonatkozó rendelkezéseket.

Az SZMSZ megalkotása meghatározott célokat szolgál, hosszabb távú szabályozó eszköz, de a társasházi működés szervezettségének biztosítása igényel egy ügyrend típusú szabályozást is, mely az SZMSZ-ben foglalt megfelelő felhatalmazások révén lehetővé teszi a változásokhoz való gyors alkalmazkodást, a társasház működtetésében résztvevők szabályozott, szervezett együttműködését. Ez az ügyrend típusú szabályozó eszköz a

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT,

mely egyúttal tartalmazza a számviteli törvény által előírt SZÁMVITELI POLITIKÁT (ennek keretében a leltárkészítési és leltározási, az értékelési és a pénzkezelési szabályzatot) is. 

Ebbe tartozik a

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT,

melynek elkészítését jogszabály teszi kötelezővé. 

 

Szeretném arról is tájékoztatni az Olvasót, hogy megkezdődött a kidolgozott "VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER"-hez való csatlakozás, a

FRANCHISE

 hálózat szervezése is.

A VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER elemei (SZMSZ, számviteli -  tűzvédelmi szabályzat, dokumentumok, menedzselési módszerek, stb.) egymásra építetten, folyamatosan, és a fokozatosság elvét betartva kerülnek bevezetésre a társasházaknál.

A társasházak működtetéséhez alapvető tudnivaló a társasházakra vonatkozó hatályos jogszabályok ismerete, ezt tartalmazza a

Társasházi jogtár

A jogszabály címére kattintva a hatályos jogszabály olvasható.

 

Mile Bálint
Társasházi tanácsadó
Okl. mérnök-közgazdász
Vezetési-szervezési szakember

VIKTÓRIA Kft

Ügyvezető igazgató
 

Vissza

MINDEN JOG a Viktória Tanácsadó, Szolgáltató Kft. tulajdonát képezi.
Jelen dokumentumot, illetve annak részeit tilos reprodukálni, vagy bármilyen módon másolni, adatrendszerben tárolni, bármely formában, vagy eszközzel a jogtulajdonos írásos engedélye nélkül felhasználni, közölni, átruházni, terjeszteni.
Az e műben fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR), mint társasház-kezelési modell tapasztalatainak, dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel.
A VTR és a szolgáltatások, annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek, melyet a vásárlással felhasználási jogosultságot szerzett Felhasználó elismer.
A szerzői jogi szabályokkal és a jelen szerződéssel kapcsolatos további rendelkezéseket, részletszabályokat a www.tarsashazitanacsadas.hu weblapon elérhető mindenkori Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák, melyet a felhasználó a megrendeléskor tudomásul vesz és elfogad.
A dokumentációkban fellelhető információk a kiadás időpontjában meglévő, a gyakorlat és jogalkalmazás nem egységes volta miatt szavatosság nélkül, de legjobb tudás szerint kerültek értelmezésre, feldolgozásra.
A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a kézikönyv a mindenkori fejlesztési stádiumot tükrözi.